Narva Eesti Gümnaasiumi (Narva Eesti Põhikooli eelkäija) ajaloost

 

Narva Eesti Gümnaasium alustas tööd 16. oktoobril 1944. aastal 3 õpilasega. Kool asus Vabaduse tänaval ja kandis nime Narva II Keskkool. Kooli organiseerijaks ja esimeseks õpetajaks oli Jevgenia Trepova.

Aastatel 1948-1951 toimus õppetöö Sepa tänaval.

Aastatel 1951 kuni 1960 asus kool Vabaduse tänaval.

1960. aastal valmis Kraavi tänaval praeguse koolihoone esimene korpus, mida nüüd kutsutakse vanaks korpuseks. Kuni 1962.a. toimus õppetöö ka Vabaduse tänava majas.

1962. aastal valmis koolimaja 4-korruseline juurdeehitus. Samal aastal alustas tööd ka kooli venekeelne osakond umbes 500 õpilasega. 1970. aasta 1. septembril kolis viimane vastvalminud 10. kooli, mis praegu kannab Paju kooli nime.

1968. aastast kandis kool Eesti Töörahva Kommuuni nime.

11. septembril 1992.a. nimetati kool ümber Narva Eesti Keskkooliks.

12. aprillil 1994.a. muutus jälle kooli nimi, sellest alates oleme olnud Narva Eesti Gümnaasium.

16. septembril 1995. aastal toimus koolis pommiplahvatus, mille tagajärjel 4-korruseline hoone muutus kasutuskõlbmatuks. Õppetöö jätkus “vanas korpuses” kahes vahetuses.

2. septembril 1996.a. toimus taastatud koolihoone pidulik avamine, kus osales toonane peaminister Tiit Vähi ja taasavatavat kooli õnnistas Virumaa praost Peeter Kaldur.

Alates 1. septembrist 2023 on kooli nimi ümberkorralduse käigus Narva EEsti Põhikool.

 

Õpetajad

 

Läbi aegade on Narva eesti gümnaasiumis töötanud umbes 230 õpetajat. Hetkel töötab koolis 26 pedagoogi. Neist kõige kauem on meie koolis lapsi õpetanud vene keele õpetaja Marina Vinkel. Tänase seisuga õpetavad meie koolis Tiiu Assafrei ( tüdrukute tööõpetuse õpetaja), Kati Sile (algklassi- ja matemaatikaõpetaja), Kairi Koskinen (kehalise kasvatuse õpetaja), Ene Rüütel (algklassiõpetaja), Kersti Tsirp (algklassiõpetaja), Rando Otti (inglise keele õpetaja), Irene Masato-Randoja (inglise keele õpetaja) , Ene Kurme (eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Oleg Shvets (informaatikaõpetaja), Marina Trivoženko (informaatik), Anu Teetlok (matemaatikaõpetaja), Kätlin Jürna (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Marika Vulla (muusikaõpetaja), Margit Markus (füüsika- ja loodusainete õpetaja), Larissa Žarkova (keemiaõpetaja),  Ülle Kõpp (geograafia-ja bioloogiaõpetaja), Marina Vinkel (vene keele õpetaja),  Irina Vorobjova (koolipsühholoog), Aleksandr Putškov (poiste tööõpetuse õpetaja). Juhataja Uta Kroon-Assafrei õpetab ajalugu ja õppealajuhataja Margarita Koskinen eesti keelt ja kirjandust. Oleme suutnud leida ja hoida kõikide õppekavajärgsete ainete õpetajad.

 

Õpilased

 

Esimene lend lõpetas kooli 1949.a. Aastal 2019 on lõpetamas 74.(uue koolinimetusega 1. lend, kus on 20 õpilast.

Põhikooli lõpuklassis on sellel õppeaastal 20 õpilast. Kokku on koolis 173 õpilast ja 9 klassikomplekti.

Koolis õpitakse kõiki õppekava järgi kohustuslikke aineid ja valikainetena vene keelt, arvutiõpetust, populaarne on koolis ka rahvatants.